Tingimused - Funnest

 

E-POE TINGIMUSED

 

FunNest OÜ, registrikoodiga 12898851, aadressiga Taevakaare 10, Saku, Harju maakond, 75512 (edaspidi: FUNNEST) ja klient, kes vormistab FUNNEST’i e-poes (www.funnest.ee; edaspidi: e-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi: klient), sõlmivad käesolevaga e-poe kasutamise lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: müügitingimused).

1. E-poe olemus (www.funnest.ee)
1.1 E-pood on FUNNEST’i poolt loodud ja hallatav internetipood, kus FUNNEST müüb enda disainitud ja käsitööna valmistatud laste- ja noorte voodeid ning vahendab komisjonimüügi korras kolmandast isikust mööbli- ja sisustuskaupade tootja Stroman EU OÜ (edaspidi: tootja) toodete (edaspidi: toode) müüki kliendile.
1.2 FUNNEST müüb oma nimel ja tootja arvel tooteid klientidele. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on FUNNEST ja klient.
1.3 Teave veebisaidi kohta
Veebisaidil olev teave on mõeldud ainult üldiseks teabeks. Kuigi FUNNEST on oma veebisaidi hoolikalt koostanud, võivad selle teave, tekstid, dokumendid, graafika, videod, muusika ja/või muud teenused/teave sisaldada tõrkeid või olla muul viisil ebaõiged või ebatäielikud. FUNNEST ei garanteeri, et veebisait ja/või teave ei sisalda vigu, defekte, ründevara ega viirusi või et veebisait ja/või teave on õiged, ajakohased ja täpsed.
Kohaldatavates õigusaktides lubatud maksimumulatuses ei vastuta FUNNEST veebisaidi kasutamisest või kasutusvõimetusest tulenevate kahjude eest, sealhulgas kahjurite eest, mis on põhjustatud pahavarast, viirustest või sellise teabe või veebisaidi ebaõiglusest või täielikkusest, välja arvatud juhul, kui selline kahju on põhjustatud tahtlikust üleastumisest või FUNNEST´i hooletusest.
Lisaks ei vastuta FUNNEST kahjude eest, mis tulenevad elektrooniliste sidevahendite kasutamisest (või arvutitest, mida kasutatakse elektrooniliseks sideks ja viiruste edastamiseks).

2. Üldsätted
2.1. FUNNEST ja klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning müügitingimustes kokkulepitust.
2.2. FUNNEST on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
2.3. FUNNEST’il on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Müügitingimusi, teavitades sellest klienti e-poe veebilehel www.funnest.ee.

3. E-poes müüdavad tooted ja tellimuse esitamine
3.1. E-poes kuvatud tooted ei ole FUNNEST’i laos – tooted toodetakse üldjuhul kliendi tellimuse alusel tootjate asukohas.
3.2. E-poes kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral erineda toote tegelikust väljanägemisest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.3. Toote tarneaeg on kuni 4 nädalat (edaspidi: tarneaeg). Tarneaja jooksul valmistab tootja kliendi soovitud toote ning FUNNEST korraldab toote veo tootja asukohast kliendi soovitud asukohta.
3.4. Kui kliendi tellimust ei ole võimalik täita tarneaja jooksul, siis võtab FUNNEST kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.5. Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.
3.6. Klient kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.
3.7. E-poe tellimuse vormistamine:
3.7.1. Lisa soovitud tooted ostukorvi. Kui soovid täiendada ostukorvi (ostukorvi sisu säilib ka lehelt lahkumisel), siis kliki uuesti “E-pood”, vali tooted, mida soovid lisada tellimusele ja seejärel kliki “Ostukorvi” ikoonile.
3.7.2. Veendu tellimuse õigsuses. Vali tarneviis ja vajuta “Mine maksma”.
3.7.3. Järgnevalt täida arvelduse andmete nõutud andmeväljad tähelepanelikult (eesnimi, perenimi, tarneaadress, sihtnumber, telefon, e-posti aadress). Vali sobiv maksemeetod ja märgi linnuke “Nõustun müügitingimustega” kasti peale tingimustega tutvumist. Seejärel vajuta “Esita tellimus”.
3.7.4. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay) või krediitkaardiga (Visa, MasterCard). Makseid aktsepteerime ja võtame vastu eurodes.
3.7.5. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas. FUNNEST´il puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.
3.7.6. Pärast toote eest tasumist vajuta palun pangas kindlasti nupule “Tagasi kaupmehe juurde”.
3.8. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. FUNNEST ei vastuta kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.9. Kui klient on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et FUNNEST’i ja kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades müügitingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: müügileping).

4. Toodete hinnad
4.1. Kõik e-poes märgitud toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Toote hinnale lisandub toote kliendi asukohta vedamise tasu (edaspidi: veokulu).
4.3. FUNNEST’il on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast kliendi tellimuse esitamist ja selle eest tasumist (st Müügilepingu sõlmimist), siis kohustub FUNNEST tarnima kliendile toote tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

5. Toodete tarneaeg ja veotingimused
5.1. Kaubad toimetatakse kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.
5.2. Kauba tarneaeg sõltub toote liigist ning tellitud toodete mahust. Eeldatav tarneaeg on toodud punktis 3.3.
5.3. FUNNEST’i lepingu rikkumiseks ei loeta tarneaja ületamist juhul, kui FUNNEST’i viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas tootjad või veoteenuse osutaja).
5.4. Tellitud toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel kliendiga.

6. Taganemisõigus
6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil tooted on kliendile kättetoimetatud.
6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisavaldus e-posti aadressile info@funnest.ee. järgneva infoga:
– tagastatava või tellitud toote nimetus
– tellimuse esitamise kuupäev
– toote kättesaamise kuupäev
– ostja nimi, perenimi
– fotod tootest, kui on võimalik
– ostja kontaktandmed ja panga arveldusarve number
6.3. Müügilepingust taganemisel peab klient ostetud toote viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast müügilepingust taganemisest teatamist oma kulul tagastama tootjale.
6.4. Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kui kaup on originaalpakendist eemaldatud, ei tohi see olla kasutatud ja kaupa tuleb vaadelda samadel tingimustel justkui tehtaks seda füüsilises poes.
6.5. Kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud kliendi tellimusele, ei pea klient tagastamise kulusid kandma.
6.6. FUNNEST tagastab taganemisavalduse kättesaamisel kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kõik müügilepingu alusel saadud tasud, sealhulgas veokulu.
6.7. FUNNEST võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni klient on tagastanud toote.
6.8. Müügihind kantakse üle tagastamisavalduses toodud arvelduskontole.
6.9. Juhul, kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta punktides 7.7. ja 7.8. nimetatud tingimustele, siis toote müügihinda kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb tootja juurde hoiule kuni selle kliendile tagastamiseni. Sellisel juhul korraldab klient ise toote tagastamise veo. Hoiustamise või kliendile toote tagastamisega seotud kulud katab klient.

7. Toote müügilepingu tingimustele mittevastavusest teatamine ja kaebuse esitamise õigus
7.1. Vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule vastutab FUNNEST toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul toote üleandmisest kliendile. E-poest ostetud toodetele kehtib seega 2-aastane kaebuse esitamise tähtaeg.
7.2. Kaebuse võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade kohta.
7.3. Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates toote üleandmisest kliendile.
7.4. Kaebuse esitamise aluseks on toote müügiarve.
7.5. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile info@funnest.ee
7.6. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.
7.7. FUNNEST ei vastuta toote puuduste eest:
7.7.1. mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kliendi poolt; 
7.7.2. mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest.
7.8. FUNNEST ei vastuta puuduste kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest toote parandusse toomise hetkeks.
7.9. Kui parandusse toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutusjuhendile, siis kaebuse esitamise õigus tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse kliendile koostöös tootjaga hinnapakkumine toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on klient kohustatud tasuma käsitlustasu toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 eurot.
7.10. Kaebus ei kuulu lahendamisele ka juhul, kui FUNNEST tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud muul viisil kliendi süül. Toote parandamine toimub taolisel juhul punktile 7.9.
7.11. Eriarvamuste korral on FUNNEST kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi (FUNNEST’i valitud ekspert) kuue kuu jooksul alates toote kliendile üleandmise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi (kliendi poolt heaks kiidetud ekspert) teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süül, siis hüvitab ekspertiisi kulud klient.
7.12. Kui klient esitab toote kohta kaebuse pärast kuue kuu möödumist toote kliendile üleandmise kuupäevast ja ekspertiisi käigus selgub, et toode on puuduseta, siis kannab kõik kaebusega kliendile ja FUNNEST’ile tekkinud kulud klient.
7.13. Kui kaebuse aluseks oleva toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse toode samaväärse tootega.

8. Tootja garantii
8.1. Lisaks ülal kirjeldatud võlaõigusseadusest tulenevale kaebuse esitamise õigusele annab ja vahendab FUNNEST toodetele tootja garantiid. Garantii annab kliendile garantiitähtajal õiguse nõuda toote tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.
8.2. Garantii katab toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade paranduskulud. Pehmele mööblile on tootjapoolne garantii 5 aastat, muudele toodetele 2 aastat.
8.3. Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest kliendile ja kehtib kuni tootja poolt määratud tähtajani.
8.4. Garantii ei laiene:
8.4.1. puudustele, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kliendi poolt; 
8.4.2. puudustele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
8.4.3. puudustele, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes.
8.5. FUNNEST ei vastuta toote puuduste kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus ning selle esinemist toote parandusse toomisel ei ole registreeritud.
8.6. Tootja poolt tootele antud garantii kehtivuse vältel võib klient esitada FUNNEST’ile kaebuse toote sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud toote kvaliteedi puudustest. Kliendi kaebuse lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
8.7. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatud tootel esineva puuduse kohta.
8.8. Kliendi kaebus ei kuulu lahendamisele, kui FUNNEST või tootja tõestab, et toote puudused on tekkinud kliendi süül.
8.9. FUNNEST on kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi – üldjuhul teostab ekspertiisi tootja või tootja poolt valitud ekspert. Kui ekspertiisis selgub, et toode on korras või puudus ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.
8.10. Põhjuseta garantii parandusse toodud toodetega seoses (sealhulgas juhtudel kui puudus ei ole põhjustatud tootja poolt või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub klient.
8.11. Sellisel juhul on FUNNEST’il õigus esitada kliendile arve FUNNEST’i või tootja poolt seni teostatud tööde kohta vastavalt töö teostaja kehtivale hinnakirjale.
8.12. Kui toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, jätab FUNNEST endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.
8.13. Garantii kehtivuse ajal asendatud tootele antakse algse garantiiga sama kestusega uus garantii.
8.14. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.
8.15. Garantii ei välista ega piira kliendi õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

9. FUNNEST’i ja kliendi vastutus
9.1. Juhul, kui FUNNEST’i tegevuse või tegevusetuse tõttu tekib kliendile kahju, siis lasub FUNNEST’il kliendi ees lepinguline ja/või lepinguväline vastutus vaid toote müügihinna ulatuses. Juhul, kui kliendile tekkiv kahju on suurem, on FUNNEST’i vastutus piiratud toote müügihinnaga. Ühelgi juhul ei vastuta FUNNEST kliendile tekkinud puhtmajandusliku kahju hüvitamise eest.
9.2. Klient kohustub kasutama e-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
9.3. Klient vastutab e-poe müügitingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest FUNNEST’ile, teistele klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

10. Vaidluste lahendamine
10.1. Kui kliendil on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@funnest.ee või helistada telefonil: +372 5662 2222
10.2. Kui ostja ja veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. 
10.3. Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. 

11. Müügitingimuste kohustuslikkus ja siduvus
11.1. Müügitingimustega tutvumine on kliendile kohustuslik.
11.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun müügitingimustega”, kinnitab klient, et on tutvunud müügitingimustega, neist aru saanud ja nõustub müügitingimustega ning soovib neil tingimustel astuda FUNNEST’iga lepingulisesse suhtesse.